Gonokoki

Gonokoki

Gonokoki, maczugowce błonicy i wiele różnych innych bakterii, dostawszy się do worka spojówkowego, w sprzyjających warunkach wywołują ciężkie zapalenie spojówek. Typowe zapalenie spojówek wywołują bakterie Koch - Weecks i Morax Axenfeld: Istnieją zapalenia spojówek wywołane przez przesączalne zarazki (virus). jak np. jaglica, przybierające czasem charakter epidemiczny; przenoszą się z jednego chorego na otoczenie za pośred- Te wszystkie wyliczone czynniki wywołujące zapalenie spojówek mogą oczywiście wywołać równocześnie schorzenia innych części oka, a więc zapalenie lub owrzodzenie rogówki ze wszystkimi groźnymi dla wzroku następstwami. nictwem ręcznika, chustki do nosa, wspólnej pościeli itp. Istnieją też zapalenia spojówek wywołane bez udziału bakte-ryj, np. przez zadrażnienie oczu środkami chemicznymi, oparzenie wapnem, kwasami i zasadami, gorącymi płynami itd. Również bardzo silne światło słoneczne lub elektryczne, a więc pobyt na śniegu lub lodowcu w słoneczny dzień w górach, naświetlanie lampą kwarcową bez osłony oczu okularami ochronnymi, praca przy aparatach do spawania metali itd. może wywołać silne zapalenie spojówek.

 
www.penisa.pl www.leczenie-grzybicy.pl www.candida-albicans.org